Zapoznaj się z Regulaminem sklepu i Ogólnymi warunkami sprzedaży (OWS). Tylko osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa, będącego klientem M+Q Polska, mogą uzyskać dostęp do Diakers. Jeśli nie jesteś naszym klientem - zostań naszym klientem!, skontaktuj się z najbliższym salonem M+Q Polska.